YGS Puanının Etkisi Nedir ?

Özel yetenek sınavlarında YGS puanı 0,22 ile
çarpılmaktadır. OBP 0,11 Yetenek sınavı ise 1,17 ile çarpılmakta bunların sonuçlarının toplanmasıyla sonuçlar açıklanmaktadır.

Ayrıca en çok karşılaştığımız ve bir çok amatör kişi kurum ve kuruluşun öğrencileri kurslarına çekebilmek amacıyla farklı cevaplar vererek yanılttığı sorudur.

Özel yetenek sınavlarında YÖK tarafından belirtilen formül uygulanır. 

Bu formül üniversitelere göre değişmez her üniversitenin uygulamak zorunda olduğu standart formüldür.

Bu formüller bilgisayar sistemiyle hesaplanmaktadır.

Üniversitelerin sınav komisyonları sadece taban puanlarını ve sınav içeriklerini kendilerini belirlemektedir.

Şimdi gelelim nasıl hesaplamanız gerektiğine ;

Aşağıdaki metin formülü bu yılın Ösym Kılavuzundan alınmıştır
Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı
c) 2014-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en büyüğü)

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi içinbu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puanaçevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapmasıhesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSPStandart Puanı hesaplanacaktır.

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP)aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.

a) Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin, Resim-İşÖğretmenliği programı için aday Güzel Sanatlar Lisesinin Resim alanındangeliyorsa)

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + (0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS-P ) + ( 0,03 x OBP )

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Resim-İşÖğretmenliği programı için aday genel lisenin Sosyal Bilimler alanındangeliyorsa)

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + (0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS-P )


Örnek Hesaplama : YGS ‘de 250 puan alan ve OBP si 300 olan düz lise mezunu bir öğrenciyi ele alalım.

(0,22*250)+ (0,11*300) = 55+33=88

Bu öğrenci 88 başlangıç puanıyla sınavlara girecektir. Daha sonra yukarda belirtilen formülle beraber sınav sonucu 100 puan üzerinden hesaplarak 88 olarak belirttiğimiz puana eklenecek ve bu sonuçların toplanmasıyla beraber YP dediğimiz yerleştirme puanı belli olacaktır.
Aday özel yetenek sınavından 50 puan aldıysa YP= 50+88=138 olacaktır.
Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.