Sınavlar Nasıl Hesaplanmaktadır

Tüm üniversitelerin özel yetenek sınavı aşamaları farklı olmasına rağmen , her üniversite sınavını aynı formüle göre hesaplar. Çünkü bu formülü üniversite değil ÖSYM belirler. Fakat bu formülde yer alan ÖYSP dediğimiz özel yetenek sınav puanı hesaplamasını üniversite kendi yaptığı sisteme göre uygular. Mesala sadece beceri-koordinasyon üzerinden sınav yapan üniversiteler sadece bunun üzerinden puan hesaplamasını yaparken,1500 Koşu , mekik koşusu yada sportif özgeçmiş sınavı yapan üniversiteler bunlar göre puan verip hesaplama yapmaktadır.

Şimdi gelelim nasıl hesaplamanız gerektiğine ;

Aşağıdaki metin formülü bu yılın Ösym Kılavuzundan alınmıştır
Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı
c) 2014-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en büyüğü)

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi içinbu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puanaçevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapmasıhesaplanacak, daha sonra da her aday için yökten gelen formül kullanılarak ÖYSPStandart Puanı hesaplanacaktır.

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP)aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.

a) Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin, Resim-İşÖğretmenliği programı için aday Güzel Sanatlar Lisesinin Resim alanındangeliyorsa)


YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + (0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS-P ) + ( 0,03 x OBP )

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Resim-İşÖğretmenliği programı için aday genel lisenin Sosyal Bilimler alanındangeliyorsa)

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + (0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS-P )

Örnek Hesaplama : YGS ‘de 250 puan alan ve OBP si 300 olan düz lise mezunu bir öğrenciyi ele alalım.

(0,22*250)+ (0,11*300) = 55+33=88

Bu öğrenci 88 başlangıç puanıyla sınavlara girecektir. Daha sonra yukarda belirtilen formülle beraber sınav sonucu 100 puan üzerinden hesaplarak 88 olarak belirttiğimiz puana eklenecek ve bu sonuçların toplanmasıyla beraber YP dediğimiz yerleştirme puanı belli olacaktır.

Aday özel yetenek sınavından 50 puan aldıysa YP= 50+88=138 olacaktır.
Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

OBP puanı Nasıl Hesaplanır

Örnek ; Obp Hesaplama
değerlendirmeye esas alınarak, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden diploma notu) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. 50’nin altında olan diploma notları 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır.”
Yani okuldan mezun olma puanınızı 100 üzerinden 5 ile çarparak bu rakamı buluyorsunuz.Aşağıdaki tabloda örnek olarak OBP puanınızı hesaplayabilirsiniz