Besyo’daki Bölümler

Besyo’daki Bölümler

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümü ülkemizde eğitim veren ilk ve orta düzeyli okullara öğretmen yetiştiren bölümdür.

Bölümün temel hedefi az sayıda öğrenci alarak, bu öğrencilerin her yönden gelişimlerini sağlamaktır. Böylece erken yaşta ve geniş sayıda ulaştıkları çocuk ve genç nüfusa çok çeşitli alanlarda sporu sevdirerek, sporu hayatlarının bir parçası haline getirmeyi öğretmelerini sağlamaktadırlar.
Bölüm dersleri, alanlarında kendilerini yetiştirmiş nitelikli öğretim elemanları tarafından verilmektedir.
Öğretmenlik formasyon dersleri, alan bilgisi ve genel kültür derslerinden oluşan programı, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Öğrencilere zorunlu derslerle eğitimleri verilirken, seçmeli derslerle de ilgi duydukları alanlara yönlendirilerek gelişmeleri sağlanmaktadır.

Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünün bir diğer amacı da üniversitelerimizde sayısı gittikçe artan Spor Bilimleri bölümlerine, gerekli lisans eğitiminden sonra yüksek lisans eğitimi vererek gerekli donanıma ve araştırma yeteneğine sahip akademik personel (öğretim elemanı) yetiştirmektir.

BÖLÜM MEZUNLARININ BAŞLICA İŞ OLANAKLARI

 • İlköğretimlerde Öğretmenlik
 • Ortaöğretimlerde Öğretmenlik
 • MEB’e bağlı özel okullarda öğretmenlik
 • Gençlik ve Spor Genel Müd. görev alabilir
 • Üniversitelerde Araştırma Görevlisi
 • Üniversitelerde  Öğretim Görevlisi
 • Üniversitelerde Öğretim Üyesi
 • Askeri Okullarda Öğretmenlik
 • Polis ve Asker olma olanağı vardır
 • Engellilere yönelik sportif aktiviteler
 • Sağlıklı yaşam aktiviteleri
 • Kulüplerde antrenörlük , Koordinatörlük
 • Özel Şirketler

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Antrenörlük eğitimi bölümü bilimsel temelli antrenmanların ve spor faaliyetlerinin öğretilmesini hedef alan, spor alanında uzmanlaşmış bireyler yetiştirerek gerekli antrenör ve sporcu ihtiyacını karşılamayı amaçlayan bir bölümdür.

Bölümün temel hedefi; sporun her dalı ve insan hareketleri ile ilgili uğraşlarda, amatör ve profesyonel spor kulüpleri ve milli takımlarda çalışacak biçimde nitelikli, araştırmacı, üretken, sporun ve her seviyedeki sporcunun sorunlarını bilerek çözüm yolları arayan sporcunun seçimi ve yönlendirilmesiyle performanslarının arttırılmasına yönelik sportif teknik ve taktiğin geliştirilmesi doğrultusunda uygulamalar yapan, sporun bilimsel teorik temellerinin uygulama alanlarında kullanımını sağlayan spor eğiticileri yetiştirmektir. 

Antrenman bilgisi, spor fizyolojisi, spor biyomekaniği, sporcu beslenmesi, sporda yetenek seçimi, anatomi ve kinesyololoji, sporda beceri öğrenimi, spor psikolojisi, spor sosyolojisi gibi teorik dersler ve farklı bireysel ve takım sporları gibi uygulamalı dersler bulunmaktadır.

 

BÖLÜM MEZUNLARININ BAŞLICA İŞ OLANAKLARI

 ·        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda antrenörlük ve yardımcı antrenörlük,

·        Gençlik ve Spor Müdürlüklerinde antrenörlük veya memurluk,

·        Her türlü spor kulüplerinde antrenörlük,

·        Özel spor salonlarında çalıştırıcılık,

·        Çeşitli sektörlerde (turizm v.b.) spor aktivitelerinde ve organizasyonlarda  görev alma.

·        Üniversitelerin BESYO-Spor Yöneticiliği Bölümlerinde Yönetici, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi…

·        Masörlük

·        Menajerlik

·        Hakemlik

 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

Spor Yöneticiliği bölümü sportif kadrolarda yönetici konumunda çalışacak bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bölümüdür. Spor Yöneticisi olmak isteyen öğrenciler üniversite ortamının sağladığı sosyo-kültürel düzeyi yüksek, bilimsel temellere dayalı bilgilerle, evrensel bir program içeriğinde yetiştirilmektedir. Bölümün temel hedefi ise, ülkemizde spor yönetiminde söz sahibi olacak yöneticileri, yönetim biliminin temelleri ile yetiştirilmesini sağlamaktır.

Spor Yöneticiliği bölümü mezunu Spor Yöneticileri yönetim biliminin temelleri ve spor bilgisi ile donatılmış bireyler olarak ülkenin spor konusunda yönetici kadrolarını oluştururlar.Ayrıca devlet tarafından sportif eğitim uzmanı olarak atamaları yapılmaktadır.

BÖLÜM MEZUNLARININ BAŞLICA İŞ OLANAKLARI

 • Gençlik Spor İl Müdürlüğünde:
  • Daire Başkanlığı
  • Uzman
  • Genel Sekreter
  • İl Müdürü
  • Danışmanlık
 • Özel spor kuruluşları organizasyon ve uygulamaları,
 • 500 ve üzeri çalışanın bulunduğu kuruluşlarda ve yerel yönetimlerin sportif bölümlerinde profesyonel spor yöneticiliği.
 • Turistik tesislerde yöneticilik,
 • Sağlıklı yaşam aktiviteleri,
 • Kulüp Başkanlığı ve Yöneticiliği
 • Spor Federasyonu Başkanlığı ve Üyeliği
 • Üniversitelerin BESYO-Spor Yöneticiliği Bölümlerinde Yönetici, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi

REKREASYON EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Rekreasyon eğitimi bölümü serbest zaman aktivitelerini doğru ve bilimsel bir şekilde organize edip yönlendirebilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Rekreasyon serbest zamanda yapılır. Rekreasyonla kişi gönüllü olarak ve tamamen kendi arzusu ile katıldığı etkinliklerde bulunur. Rekreasyon faaliyeti kişisel ve toplumsal fayda sağlar.

Rekreasyon bölümü eğitim programının genel amacı; öğrencileri rekreasyon programlarını uygulayabilecek biçimde genel kültür, alan bilgisi, yöneticilik ve eğiticilik açısından toplumun, alanın ve bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte yetiştirmektedir.Rekreasyon bölümü mezunu olanlar; insanların yapmakla zorunlu oldukları çalışmak, uyumak, beslenmek v.b. aktiviteleri dışında kalan serbest zamanlarını, kültürel ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde düzenleyen, çeşitli sportif aktiviteler organize eden kişilerdir.Ayrıca devlet tarafından sportif eğitim uzmanı olarak atamaları yapılmaktadır

BÖLÜM MEZUNLARININ BAŞLICA İŞ OLANAKLARI

 • Üniversiteler,
 • Turizm (Animatörlük, su sporları rekreasyon aktiviteleri vb.
 • Her türlü spor rekreasyon aktiviteleri,
 • Halk oyunları, dans, festival vb. sosyal-kültürel rekreasyon aktiviteleri,
 • Sağlıklı yaşam rekreasyon aktiviteleri,
 • Çocuklara yönelik rekreasyon aktiviteleri,
 • Kamu ve özel kuruluşlarda rekreasyon aktiviteleri
 • Doğa sporları rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü
 • Kış Sporları rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü
 • Su sporları rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü,
 • Kara sporları rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü,
 • Sosyo-Kültürel rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü (halk oyunları, dans, müzik, festival, sergi vb.),
 • Sağlık turizmi tesislerindeki rekreatif aktiviteler için animatörlük,
 • Çocuk rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü,
 • Yerel yönetimlerde (belediyeler) çalışabilirler,
 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde (Gençlik kampları) ve Üniversitelerde istihdam edilebilirler
 • Federasyonlarda çalışabilirler
 • Gençlik ve Spor Müdürlükleri’nde görev alabilirler,
 • Engellilere yönelik sportif aktivitelerde ve sağlıklı yaşam aktivitelerinde koordinatörlük yapabilirler

Bu bölüm mezunları, özellikle gelişmiş ülkelerde çok yaygın iş alanına sahiptirler.

Tüm bölümlerin çalışma alanları için hazırladığımız tabloyu detaylı olarak Besyo mezunlarının iş olanakları sayfamızdan inceleyebilirsiniz


SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Ülkemizde birkaç üniversitede bu bölüm mevcuttur.Spor Bilimleri Bölümü turizmde rekreasyon, rekreatif spor yöneticiliği, spor animatörlüğü, sağlık bilgileri ile yoğunlaştırılmış spor bilimleri, fiziksel uygunluk (fitness) uzmanlığı, liderliği ve ikincil olarak ise antrenörlüğe yönelik lisans eğitimi vermektedir.

Fiziksel aktivitenin, egzersizin ve sporun bilimsel temelleri ile ilgili detaylı bilgilerin öğrencilere aktarıldığı Spor Bilimleri Lisans programı sporun biyolojik ve tıbbi konularından oluşan sağlık bilimleri, sporun psiko-sosyal yönünü ele alan davranış bilimleri, sporun uygulamalı yönlerini ele alan spor dalları, spor eğitimini irdeleyen eğitim bilimleri ve sporun yönetsel ve organizasyon yanını ele alan yönetim bilimleri derslerini içermektedir.
Bu bölüm mezunları “Spor Bilimcisi” ünvanını alırlar. Kamu ve sektördeki iş tanımı ; üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatları, spor federasyonları, spor kulüpleri, sportif performans ve araştırma merkezleri, yetenek seçimi ve gelişimi merkezleri, fiziksel uygunluk (fitness) merkezleri, sporcu eğitim merkezleri ve belediyelerde istihdam edilebilecekler. İş tanımları ise, her yaş grubundan bireylerin, spor branşlarına seçimi, yönlendirilmesi, geliştirilmesi, yetenek modellemesi, performans analizi, her tür spor dalında kondisyonerlik, antrenman programlarının hazırlanması ve antrenörlük uygulamaları ve bunlara dayalı araştırma geliştirme çalışmaları olarak belirlenmiştir.

Sporun ve fiziksel aktivitenin bilimsel temellerini oluşturmaya yönelik derslerin yanında, öğrencilerin turizmde rekreasyon, rekreatif spor yöneticiliği ve antrenörlük alanlarında uzmanlaşmasını sağlayan dersler de lisans programında yer almaktadır.

BÖLÜM MEZUNLARININ BAŞLICA İŞ OLANAKLARI

•Turizm sektöründe yer alan turistik işletmelerde rekreasyon yöneticisi ve organizatörü,
• Özel fitnes merkezlerinde fitness uzmanı ve lideri,
• Fitness merkezlerinde etkinlik koordinatörü ve yöneticisi,
• Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün organize ettiği kamplarda lider,
• Üniversitelerde akademisyen,
• Spor Eleştirmeni,
• Spor Yazarı,
•Üniversitelerin spor merkezlerinde spor uzmanı ve fitness lideri,
• Kamu kuruluşlarının spor merkezlerinde spor uzmanı ve fitness lideri,
• Antrenörlük gibi ünvanlara sahip olabilirler.
Bunun dışında;
• Özel/kamu sektöründe, kulüpler ve fitnes merkezlerinde sağlık hizmetleri sağlamak,
• İş yerlerinde, spor merkezlerinde sağlığı koruyucu ve geliştirici programlar hazırlamak, düzenlemek ve uygulamak,
• Bireyin bütünsel ve optimal gelişimine katkıda bulunacak bireysel fiziksel uygunluk programlarını planlamak ve uygulamak,
• Yöneticilik becerileri ile egzersiz, psikoloji, beslenme ile ilgili bilgilerini birleştirerek, fitnes merkez yöneticiliği veya fitnes programı planlanmasında yönetici olarak çalışmak,
• Üniversitelerin spor merkezlerinde, kampus içi ve dışı fiziksel etkinlik programlarını organize etmek ve düzenlemek,
• Bireylerin fiziksel uygunluk düzeylerini belirlemek ve bu düzeyi artıracak programları planlamak ve uygulamak,
• Toplum sağlığı için çalışmalarda bulunmak, özel sağlık kulüplerine, fitnes merkezlerine ve gençlik kamplarına fitnes programları sağlamak gibi görevleri de yerine getirebilirler.ENGELLİLERDE EGZERSİZ VE SPOR BÖLÜMÜ

Bu bölüm ülkemizde sadece Malatya’da bulunan İnönü Üniversitesinde bulunmaktadır.
Engelli bireylerin egzersiz, spor eğitimi, fiziki rehabilitasyon (hareket terapileri) vb. gibi ihtiyaçlarına göre mevcut müfredat uygulamalarının dışında özel gereksinimli bireylerin vücut anatomisi, kas ve fiziksel gelişimleri dikkate alınarak, bedensel gelişimlerine yönelik faaliyet ve uygulamaların yapılması konusunda çalışacak meslek gruplarına ülkemizde büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Dünyada ise bu alanlar ile ilgili olarak Amerika, Almanya İngiltere başta olmak üzere, OECD ülkeleri ve bazı AB ülkelerinde engelliler ve yaşlılara yönelik olarak egzersiz ve spor eğitimi vb. adlar altında uzmanlık eğitimi verilmektedir.

İnönü Üniversitesinde Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) 17.12.2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülerek alınan karar gereği kurulmuştur. Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümüne ilk kez 2011-2012 eğitim öğretim yılında öğrenci alınmıştır. Bu bölümde bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir. Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümünün genel amacı engelli bireylere spor yaptırma olanaklarını en üst düzeyde temin etmek ve engellilerin sportif etkinlikler ile rehabilite olmalarını sağlayacak uzman kişilerin yetiştirilmesini sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için tüm spor altyapı ve tesisleriyle, bilgili ve deneyimli öğretim elemanlarıyla ve eğitim programıyla hizmet verilmektedir.

Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi bölümünden mezun olan öğrenciler ulusal ve uluslararası alanda devlet ve özel sektörde engelliler beden eğitimi ve spor öğretmenliği ve uzmanlık alanlarında antrenörlük yapma imkânları bulmaktadır.

Bölüme 20’ si bayan 40 öğrenci alınmakta ve Almanya/Köln Spor Üniversitesi ile yapılan protokol gereğince, öğrenci ve öğretim elemanları değişimi uygulanmakta, eğitim ve öğretim programlarının nitelikleri sürekli arttırılmaktadır.

 

Besyo Hazırlık, Besyo Hazırlık Kursu, Besyo Hazırlık Kursları ,Besyo Kursu, Besyo Kursları, Besyo Hazırlık Kursu istanbul, Besyo Hazırlık Kursu istanbul, Besyo Hazırlık Kursları istanbul, Besyo Hazırlık Kursları istanbul, Besyo Kursları istanbul, Besyo Kursları istanbul, Besyo Bölümleri, Besyo nedir, Besyo Taban Puanları, Beden Eğitimi Hazırlık, Beden Eğitimi Hazırlık Kursu, Beden Eğitimi Hazırlık Kursları, istanbul Besyo Kursları, Istanbul Besyo Hazırlık Kursu, Spor Akademisi Hazırlık Kursu, istanbul Spor Akademisi Hazırlık Kursu, İstanbul, İSTANBUL

besyo hazırlık kursu, besyo hazırlık kursları, istanbul,  besyo kursu, besyo kursları, istanbul, besyo bölümleri, besyo nedir, besyo taban puanları, besyo sınav kılavuzları, beden eğitimi hazırlık kursu, spor akademisi hazırlık kursu, İstanbul, besyo hazırlık kursu, besyo hazırlık kursları, besyo kursu, besyo kursları, İstanbul, spor akademisi hazırlık, seç besyo, seç hazırlık, seç akademi, besyo nasil kazanilir, besyo,
Yorumlar - Yorum Yaz