Sporda Beceri

Sporda Beceri

BECERİ

Beceri fiziksel ve psikolojik çaba göstererek bir işi kolaylıkla ve ustalıkla

yapabilmesidir.

Eylem Nedir?

Düzgün ve süresi içinde yapılabilecek hareketler bütününe denir (yanlış

hareketler varsa beceriler henüz öğrenilmemiştir).

*Beceri Motor Gelişimin Bir Ürünü Olarak Değerlendirilir

Beceri sadece spor için geçerli değildir. Hareket olan her şeyde beceri söz

konusudur.

Bir becerinin öğrenilmesi sırasında öğrenilecek olan beceriden bir takım uyarılar

alırız.

BECERİKLİLİK
 
Birey yeterli sayıda deneme yaptıktan sonra becerisi yerleşerek usta bir şekilde istenilen şeyi yapabilmesidir.

Beceriklilikte dış uyarıların sayısı azalırken iç uyarıların sayısı artar.

Beceriklilikle birlikte kullanılan uyarı sayısı artar.

Beceriklilik düzeyi arttıkça beceriyi yapmak için gereken motor etkinlikler dengelenir.

Beceriklilik düzeyi arttıkça becerinin yapılması için süre azalır ve sağlamlığı artar.

Spor becerilerini öğretmenin yolları;

Beceriyi tanıtmak

Beceriyi göstermek ve kısaca açıklamak

Becerinin alıştırmasını yaptırmak

Hataları düzeltmek için geribildirim vermek

BECERİYİ TANIMLAMAK

• Beceriyi hareket ve sözcüklerinizde heyecan ifadenizle tanıtın.

• Açık ve sporcuların anlayabileceği bir dil kullanın.

• Sporcularınız ne kadar küçükse sözcüklerinizde o kadar basit olmalıdır. Ayrıntıya girmeyin, bütün

söyleyeceklerinizi 3 dakikadan az bir sürede söyleyin

• Alaydan, rahatsız edici tavırlardan ve argo ifadelerden kaçının

Üç olay iyi bir tanıtım sağlar ;

Sporcuların dikkatini çekmek

Sporcuları herkesin görmesini ve duymasını sağlayacak şekilde düzene sokun

Beceriye bir isim verin ve öğrenme nedenini belirtin

Beceriyi göster ve açıkla

• Beceriyi doğru olarak gösterebilecek duruma gelinceye kadar çalışın

• Gösterebilecek birisinden isteyin

• Beceriyi gösteren bir film veya bir video kullanın

Etkili bir gösteri ve açıklamanın 4 yolu

Sporcuların dikkatini çekin

Gösterin ve açıklayın

Önceden öğrenilen beceriler ile bir bağlantı kurun

Anlaşıldığını kontrol edin

Gösteri ve açıklama yaparken ;

• Becerinin tamamını müsabaka koşulunda uygulanıyormuş gibi gösterin

• Becerinin nasıl yapılacağını değişik açılardan birkaç defa gösterin

• Beceriyi solaklar ve sağ elin kullananlar için ayrı ayrı gösterin

• Beceri karmaşık ise ana kısımları ayrı ayrı gösterin

• Becerinin çok süratli yapılması gerekiyorsa sporcunun hareketlerin sırasını iyi görebilmesi için yavaş bir şekilde gösterin

Becerinin alıştırmasını yaptırmak

Sporcuların gösterim ve açıklamadan hemen sonra beceriyi denemeye başlamalıdırlar

Bütün veya parçanın denenmesi

Beceri tümüyle çalışılır. Parça yöntemi ise aslında bütün-parça-bütün yöntemidir

Bölünen parçaları tekrar birleştirmek

Bir beceriyi öğretmek için parçalara ayırmanız her birini ayrı ayrı öğretmeniz gerektiği anlamına gelmez

Beceriyi öğretmek için ek yollar

Basitleştirme : Öğretmede etkili bir yaklaşım da öğrenilecek beceriyi basitleştirmektir

Dikkati yoğunlaştırma : Becerilerin bir bölümüne konsantre olmalarını istemek. Örneğin disk atıcıdan atışı tam olarak yapmasını ancak atış anında diski çekerken vücuttan mümkün olduğu kadar uzak tutmaya dikkat etmesini isteyebilirsiniz.

Beceriyi alıştırma prensipleri

Doğru beceriyi çalıştırın

Sporcular öğrenir öğrenmez beceriyi müsabaka koşullarına benzer koşullarda çalıştırın

Yeni beceriler öğretirken alıştırmayı kısa ve sık aralıklarla yaptırın

Çalışma süresini etkili olarak kullanın

Tesis ve malzemeyi verimli kullanın

Her çalışmada sporcuların belli bir başarı düzeyine ulaştığından emin olun

Çalışmayı eğlenceli hale getirin

Beceride hataları düzeltin

Sporcularınızda hataları düzeltmek üzere 2 değişik bilgi verebiliriz;

1.Erişilen performans ile öngörülen performansı nasıl karşılaştırırız?

2.Yanlış bir performansı arzu edilen performansa en yakın hale getirecek şekilde nasıl değiştirebiliriz?

Her iki tür bilgiye de GERİBİLDİRİM (FEDDBACK)denir

Hataları fark etmek

Öğrenme hataları

Performans (uygulama) hataları

Uygulamayı gözle ve değerlendir

Sporcularımızın hatalarının düzeltilmesine yardımcı olma süreci onları gözleyerek ve değerlendirerek bu hatalarının öğrenme mi yoksa uygulama hatası mı olduğuna karar vermekle başlar

Beceri Ne Kadar İyi Anlaşılırsa Hataların Düzeltilmesi de O Kadar Kolay Olur


Yorumlar - Yorum Yaz